ค้นพบจำนวน 361 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมอญ ตำบลสันกลาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ ซ.สันทราย 1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย ซ.เชียงใหม่-ลำพูน 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก ซ.โพธาราม 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 3 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 100 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สถานพยาบาลกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานพยาบาลโรคเด็กและเวชกรรม 722/2 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
เทศบาลศรีวิชัย ถ.หัสดีเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่ 84/3 ถ.ลำปาง-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โรงพยาบาลลานนา 103 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง หมู่3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ 316/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ 21 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 2 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลตาเซ็นต์ปีเตอร์ 150 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โรงพยาบาลช้างเผือก 1/7 ซ.2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลกองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลแมคเคน 68-69 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 18 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลเทพปัญญา 99 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล 186/2-4 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 8 ซ.บุญเรืองฤทธิ์ 2 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 158 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถ.ช่างหล่อ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ 109 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สำนักงานป้องกันควมคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-1004 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
แยกรินคำ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-108 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
แยกดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-1008 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-106 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถ.เลียบทางรถไฟ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซ.เชียงใหม่-ลำพูน 9 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
CENTARA DUANGTAWAN HOTEL, CHIANG MAI 132 ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0 5390 5000 # 3057
CHIANGMAI HILL 2000 HOTEL 18 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 0 5321 0030-4
เฮือนเพ็ญ 112 ถ.มรรคา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-814548
053-277103
เฮือนน้ำปิง เชียงใหม่ 431 ถ.เจริญราษฎ์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-261112
เอกทิพย์ โชคดี 57 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-417122
086-9236122
081-6716785
อุดมมิตร 197 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 053-201788
อัคโค่บาเลโน่ (ร้านอาหารอิตาเลี่ยน) 60 ถ.หน้าวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053306254
แสนคำเทอร์เรส 199/163 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053838990
สามเสนวิลล่า แอท เชียงใหม่ 201/6 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053306588
มังสวิรัติสวนดอก 15 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053808337
สมเพชร (ร้านโจ๊ก) ถ.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สง่าเชิงดอย (Sanga Cheung Doy) ถ.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053221760
วาวี (ร้านกาแฟ) ซ.9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053872890
วัดสันป่าข่อย ถ.นายพล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053221869
เลอคริสตัน 74/2 ถ.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053872890
053872891
เลอ ก้อง กุม ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053212516
ลานนา คาเฟ่ 81 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-225862
085-8755913
เรือนคำอิน 79/3 ถ.สิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053212516
รินคำบุฟเฟ่ต์เฮ้าส์? 49/16 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 084-6147010
ร่ำเปิงกาแฟ Rumpoeng Coffee 13/2 หมู่5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053329092
แยงซีเกียง (อาหารจีน) Yangzi jiang 10 ซ.5 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053225313
โพธิ์พิชิต 144 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 053820297
พิงค์บุรี 49/7-8 ถ.อารักษ์ (ประตูสวนดอก) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 05316 6605
ปิกโกล่า โรมา พาเลส 144 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 0538202978
บ้านสิงห์คำ 117/1 ถ.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053251988
บ้านร้อยจันทร์ (ร้านอาหารมีขันโตก) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053224333
053224493
ร้านในสวนอารมณ์ดี 50 ถ.คลองชลประทา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 081-7646883
ท่าน้ำ 168 หมู่3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 052-001111
ญี่ปุ่น ซันซุย เชียงใหม่ 3/3 ถ.สันกำแพงสายเก่า หมู่1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-116131
053-1161356
ซูโม่ ซูชิ 28/7 ซ.11 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-894920
ซันซุย (ร้านอาหารญี่ปุ่น) 3/3 หมู่1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-116131
ชุดาเจ (อาหารเจ) 23/5 ถ.ศรีมงคล ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 086-9666821
เฉลิมกรุงคาเฟ่ 224/6-7 ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-221111
ไจแอนท์ สุกี้ ชาบู 68/3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-244405
081-6813852
โคขุน โพนยางคำ 119 ถ.คลองชลประทาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-221111
คุ้มแก้วพาเลซ 252 ถ.พระปกเกล้า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-214315
053-214563
คุณนายตื่นสาย 3 ซ.11 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-222208
084-0460712
คุณเชิญ 326 ซ.17 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 081-8813032
053-224124
คำดารา 193 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-2487512
ขันโตกพาเลช 288/19 ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-2047901
เก็งกิ ราเมน Genki Ramen ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053278655
เดอะกู๊ดวิว บาร์แอนด์เรสเทอรองส์ 13 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-249029
053-249726
053-241866
กาแล? 65 ถ.สุเทพ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053326082
กาแฟสดรักจัง 18 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053278367
กองแก้วเฮือนคำ 32 ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 0862041970
กรีนทิวลิป 18 ถ.สามล้าน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-278367
Zone a. หมูจุ่ม (สันติธรรม) 40 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
wongen kafe วอนเจน คาเฟ่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง