ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่10 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันห่าว ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย 199 หมู่2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน 1 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลนาทม 101 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทม ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดราษฎร์บูรณะ ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดอมตมหานคร ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดศรีบุญเรือง ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดโพนสวรรค์ ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดธรรมกัจจาย ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดสิมโนวราราม ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดศรีสมังค์ ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดโพธิ์ชัยมงคล ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดประดู่สามัคคี ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดป่าเทพอารยาราม ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดโพธิ์ชัยศรีดอนแดง ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดศรีบุญสงค์ ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดยอดแก้ว ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดศรีบุญเรือง ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดป่าธรรมธาราม ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดป่าสัมมานุสรณ์ ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดป่าพุทธอุทยานคำแม่นาง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดโพนสว่าง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดท่าพันโฮง ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดจันทร์โพธิ์ธาราม ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
วัดศรีบุญเรือง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านพันห่าว ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านเทพนิมิตร ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านหนองซน ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนนาทมวิทยา ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาทม ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนานอ ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยพันห่าว ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยหนองซน ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยคำแม่นาง ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
จุดตรวจบริการประชาชน ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
จุดตรวจบริการประชาชน ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง