ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูนนา ตำบลนางัว 127 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากยาม ตำบลสามผง อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอเหนือ ตำบลอากาศ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ 99/1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคอย ตำบลนางัว 66 หมู่13 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา 115 อ.นาหว้า จ.นครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าพัฒนา 143 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางัว 188 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลนาหว้า 121 ถ.สุดใจ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346-2185 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
วัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง