ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสังข์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลนาแก 75 ถ.สกล-นาแก หมู่7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสระพังทอง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีเจริญสุข ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดบ้านทางหลวง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่าหนองเรือทอง(สันติสุข) ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีชมภูดาลัย ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดกลางนาแกน้อย ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสันติการามป่าช้า ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดภูพานอุดมธรรม ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านคำเม็ก ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ. อุปถัมภ์) ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาโสก ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยตำบลหนองสังข์ ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยบ้านแก้ง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลนาแก ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง