ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างแป้น ตำบลแวง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางชุม ตำบลโพนสูง ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันนา ตำบลพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบงใต้ ตำบลบงใต้ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาถ่อน ตำบลบ้านถ่อน ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าศิลา ตำบลท่าศิลา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาล ตำบลโคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชัยชนะ ตำบลท่าศิลา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำสะอาดพัฒนา ตำบลคำสะอาด ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสีนวล ตำบลบงใต้ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 90 ถ.สกล-อุดร หมู่6 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 291 ถ.ภูมิภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ถ.พรหมศิริ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
วัดสีลาอาสน์ ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
วัดสันติศิลาราม ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงเรียนบ้านภูตะคาม ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สถานีอนามัยบ้านท่าศิลา ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สถานีอนามัยคำเลาะ ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
ภูหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
ถ้ำผาซำบอน ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สวนรุกขชาติภูแปก ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
น้ำตกแก่งสองคอน ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091-2270 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091-2280 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22-2091 ถ.พรหมศิริ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ถ.พรหมศิริ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Swetkamol ถ.สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 086-8556555
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง