ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหลวง หมู่8 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วัดสิทธิไชยาราม ซ.227 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วัดป่าทรงธรรม ซ.227 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วัดเทพนิมิตร ซ.227 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงเรียนบ้านสว่าง ซ.227 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ซ.227 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สถานีอนามัยเหล่าหลวง ซ.227 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง