ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลดินดำ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเขวาชี ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรัญศิริบ้านดงยาง ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนดงยางสะแบง ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง