ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าม่วง ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านโต้น ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธารามบ้านแคน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหัวงัว ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านฝาง ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองหิน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างศรีโพธาราม ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนจังหารฐิตะวิริยาประชาสรรค์ ซ.214 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเมืองจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านแคน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ว่าการอำเภอจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง