ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา 15 หมู่3 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
วัดอิมพวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1008 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีบุญเรืองบ้านเหล่ากล้วย ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าเทวาพิทักษ์ประชาบำรุง ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านดอนเกษม ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเก่าบุปผาราม ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าหนองแซง ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธารามบ้านปาฝา ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพูลเกษม ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างไพบูลย์ ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ซ.อบจ. รอ. 1008 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านป่าฝา ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยเกล็ดกลิ่น ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง