ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ 110 หมู่10 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีโนนเมือง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างศิริบุญญาวาส ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแวง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดดอนวารีวนาราม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ชัยบ้านขมิ้น ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดท่าชีศรีสุมังคลาราม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณธรรมรังษี(วัดบ้านสะแซง) ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีอารามบ้านท่างาม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเลิงคา ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง