ค้นพบจำนวน 116 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น 88 หมู่2 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ 110 หมู่10 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ 67 ถ.ร้อยเอ็ด-ดินดำ หมู่4 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา 15 หมู่3 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลดินดำ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก ตำบลผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด หมู่4 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเยื่อม ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเพลิง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ หมู่2 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซงแหลม แสนชาติ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร 77 อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
วัดบ้านอนามัย ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ศรีโนนเมือง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างศิริบุญญาวาส ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแวง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าพรมรังษี ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดจันท่าเพลิง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดดอนวารีวนาราม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าแซงแหลมโนนสวรรค์ ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ชัยบ้านขมิ้น ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบวรดิตถาราม ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์วารี ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวนาวาส ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแจ้งข่า ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าอัมพวัน ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างวนาวาส ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดท่าชีศรีสุมังคลาราม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณวิเวกธรรมาราม ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุขสวัสดิ์ ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเทวาประสาท ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสะอาดธรรมทาน ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดปราสาทอารมณ์ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเขวาชี ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสะอาดอารมณ์ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอาศรมสันติวัน ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดนิคมคณาวาสดงสิงห์ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรัญศิริบ้านดงยาง ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีเริงชัย ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์บำรุง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหาด ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเทวาพิทักษ์ ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดประสาทสิทธิ์ผล ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีสว่าง(วัดบ้านผักแว่น) ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าคางฮุง ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณธรรมรังษี(วัดบ้านสะแซง) ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดวารีสวาท ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดนิมิตรธัญญาผล ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอิมพวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1008 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีอารามบ้านท่างาม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าม่วง ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านโต้น ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีบุญเรืองบ้านเหล่ากล้วย ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธารามบ้านแคน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหัวงัว ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าเทวาพิทักษ์ประชาบำรุง ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านดอนเกษม ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเก่าบุปผาราม ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าหนองแซง ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธารามบ้านปาฝา ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านฝาง ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองหิน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพูลเกษม ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างศรีโพธาราม ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างไพบูลย์ ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพนสว่าง ซ.รอ. 3004 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเลิงคา ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่วิทยา ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านแจ้ง(คุรุประชาสรรค์) ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านป่าหนองอ้อ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเปลือยตาล ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนดงยางสะแบง ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านผักแว่น ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองตอ ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านคางฮุง ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ซ.อบจ. รอ. 1008 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนจังหารฐิตะวิริยาประชาสรรค์ ซ.214 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเมืองจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านแคน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านป่าฝา ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนไตรคามวิทยา ซ.รอ. 3004 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านโนนแท่น ซ.214 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยท่าเพลิง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลม่วงลาด ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านแซงแหลม ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง