ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมพร ตำบลชุมพร ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโยคาภิรมย์ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีมณี ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีสุวรรณาราม ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดสว่างอรุณ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดประสิทธิ์โพธาราม ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.อบจ. รอ. 1032 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยชุมพร ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านโคกสี ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง