ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดคู่เมือง ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองเมย ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมยวดี ซ.รอ. 4028 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี ซ.รอ. 4028 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง