ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลโหรา หมู่4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างโหรา ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าสามัคคี ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดบึงแคน ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านแคน ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านโหรา ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านรวมไทย ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง