ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน่อม ตำบลหน่อม หมู่1 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีสว่างโนนแฮด ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพุทธมงคล ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างบ้านจ้อก้อ ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านจ้อก้อ ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา ซ.2043 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยตำบลหน่อม ซ.2043 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางที่ 5 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีตำรวจภูธรตำบลหน่อม ซ.2043 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2043 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง