ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางคำ ตำบลยางคำ หมู่1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดกู่คันธนาม ซ.2086 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดเวฬุวนาราม ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดธาตุสุนทร ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหนองฝั่งแดง ซ.2086 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนยางคำวิทยา ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยตำบลยางคำ ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง