ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง หมู่10 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง หมู่1 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
วัดหนองเม็ก ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดผุงปริยัดบ้านผือโป๊ด ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดไทรทอง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดสว่าง ซ.อบจ. รอ. 1089 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบุปผารามบ้านหัวดง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ่อแก้ว ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดศรีวิไล ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดทุ่งเจริญ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านสว่าง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหัวดง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านสะแบงตาก ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านสว่าง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านโพนดวน ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง