ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา หมู่6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
วัดพลับพลาชัยวราราม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดป่าธรรมรัตนาราม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านสำโรงพลดอน ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านหนองทุ่ม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนสามขาพิทยาคม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง