ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง หมู่10 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางคำ ตำบลยางคำ หมู่1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว หมู่3 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง หมู่1 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา หมู่6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
วัดหนองเม็ก ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดผุงปริยัดบ้านผือโป๊ด ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดไทรทอง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดสว่าง ซ.อบจ. รอ. 1089 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบุปผารามบ้านหัวดง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ่อแก้ว ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดศรีวิไล ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดทุ่งเจริญ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดป่าศรีโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านยางด่อ ซ.2086 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดพลับพลาชัยวราราม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดประทุมทอง ซ.2086 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านโพนทอง ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดสมุทรไชยศรี ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านปลาคูณ ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดเจริญราษฎร์ ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดกู่คันธนาม ซ.2086 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดป่าธรรมรัตนาราม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดเวฬุวนาราม ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านสำโรงพลดอน ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดธาตุสุนทร ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดบ้านหนองทุ่ม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านสว่าง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหัวดง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านสะแบงตาก ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านดอนหม่วย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนทรายทองวิทยา ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหลักด่าน-หนองจอก ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านดอนโมง ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนสามขาวิทยา ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนบ้านหนองฝั่งแดง ซ.2086 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนยางคำวิทยา ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงเรียนสามขาพิทยาคม ซ.รอ. 3012 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านสว่าง ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านโพนดวน ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านดอนสัมพันธ์ ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยบ้านเกาะแก้ว ซ.รอ. 3012 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีอนามัยตำบลยางคำ ซ.รอ. 3012 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ที่ว่าการอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลโพนทราย ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2086 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.รอ. 3012 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2086 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
วัดกุฎวารีสวัสดิ์ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง