ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
วัดกกกุงวราราม ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดปทุมวนาราม ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดคูเมือง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดสว่างอารมณ์บ้านบัวสง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเหนือสูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดใต้สูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านคูเมือง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านสูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
จุดตรวจประชารักษ์ ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง