ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ 71 หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง ถ.ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดศรีสุริยาป่ายาง ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดใหม่หนองเม็ก ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านเหล่าฮก(วัดโพธิ์เจติยาราม) ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดท่าสว่างบ้านหนองผือ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านป่ายาง ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านผือ-โนนค้อ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านหนองผือ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงพยาบาลเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง