ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง หมู่5 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ 71 หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข่อย ตำบลหนองหิน หมู่2 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง ถ.ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดศรีสุริยาป่ายาง ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดใหม่หนองเม็ก ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านเหล่าฮก(วัดโพธิ์เจติยาราม) ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเมืองสรวงใหญ่ ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดป่าศรีดอนกลาง ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านผำใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดศรีสุขบ้านข่อย ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเก่าโนนเมือง ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดท่าสว่างบ้านหนองผือ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดชมพูหนองหินใหญ่ป่าแถม ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดกกกุงวราราม ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดปทุมวนาราม ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเสลวงศ์ ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดคูเมือง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดสว่างอารมณ์บ้านบัวสง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเหนือสูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดใต้สูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านป่ายาง ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้าข่อย ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านผือ-โนนค้อ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านคูเมือง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยตำบลเมืองสรวง ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านข่อย ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านหนองผือ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านสูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
จุดตรวจประชารักษ์ ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
โรงพยาบาลเมืองสรวง ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง