ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา หมู่12 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วัดบ้านสังข์ใหญ่วราราม ซ.รอ. 3012 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงเรียนบ้านจานเตย ซ.รอ. 3012 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านจานเตย ซ.รอ. 3012 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง