ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ หมู่12 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ หมู่1 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วัดเสโนไทย ซ.อบจ. รอ. 1074 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วัดบ้านนาน้อย ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วัดป่าพุทธาวาสรังษี ซ.อบจ. รอ. 1074 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วัดธาตุนาใหญ่ ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงเรียนบ้านนา ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านนาใหญ่ ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.อบจ. รอ. 1074 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง