ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย หมู่2 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดพรหมจริยาราม ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโคกเกษม ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านสีเสียด ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านห้วยสามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง