ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว หมู่8 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดอุดมธานี ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม ซ.รพช. รอ. 2017 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดตาลวนาราม ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รอ. 4024 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง ซ.2044 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.2044 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดงหวาย ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านนากระตึบ ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง