ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม ตำบลภูเงิน 105 หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวาย ตำบลภูเงิน หมู่1 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์บุพผาราม ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าสันติวนาวาส ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าสามัคคีศรีสมบูรณ์ ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดใหม่พัฒนาราม ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดอรุณราชนิคม ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองตุ ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหวาย ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยนาเวียง ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านหวาย ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง