ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง 142 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วัดธาตุอัมพวัน ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านหนองฟ้า ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าโพธิ์ศรีสว่าง ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านนาโพธิ์ ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีทอง ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดนาเวียง ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า ซ.รพช. รอ. 3076 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านนาเวียง ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านหนองฟ้า ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์ทอง ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง