ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะทอน ตำบลขวาว หมู่3 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขวาว ตำบลขวาว หมู่9 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วัดโพธิธาราม ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสุปัญญาราม ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดตาลวนาราม ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดอินทรนิวาส ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสันติวิเวกวณาราม ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสระโบสถ์ ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านผักกาดหญ้า ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านขวาว ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีตำรวจภูธรตำบลขวาว ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง