ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง หมู่12 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านดอนแก้ว ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีธาราม ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดหนองแป้น ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีบุญเรืองบ้านบาก ซ.2259 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบึงตาล ซ.รอ. 2051 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ซ.รอ. 4031 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคาร ซ.รอ. 4031 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา ซ.2259 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2259 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง