ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร 54 หมู่8 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์กลางคณาราม ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดเทพธิดาเทวัน ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านตาลม ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสันติวิเวก ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดดอนประดิษฐาราม ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสันติวิเวก ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดธรรมประดิษฐาราม ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.23 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดตาลตะนาวศรี ซ.23 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร) ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโนนคำบ้านจั้นใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงเรียนบ้านโนนยาง ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านโนนสนาม ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยน้ำจั้นใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านสะทอน ซ.23 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง