ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา 216 หมู่8 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสายแสง ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดตาดทรายทองเจริญธรรม ซ.รพช. รอ. 3076 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสะอาดน้ำบ่อ ซ.รพช. รอ. 3076 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดชัยชุมพลวนาราม(วัดป่าโนนหาด) ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริไพรวัลย์บ้านโนนหาดพัฒนา ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบ้านนาสมบูรณ์ ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านท่าสีดา ซ.รอ. 4025 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง