ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย หมู่9 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดเจดีย์ชัยมงคล ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนันทิยาวาส ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดทรายเขาทอง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาด ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ-คำเม็ก ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสว่าง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สระหงษ์ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดโรมันคาทอลิคแม่พระรับสารโนนมาลีดงพินาศ ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ร้านอาหารพัชญา ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ร้านอาหารน้องเบ้ย ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
จิตแจ่มใส ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ครัวชายทุ่ง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง