ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ หมู่6 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ หมู่9 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วัดสว่างชัยศรี ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบุปผาราม ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดปิยะวาส ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสุวรรณาราม ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าพุทธสามัคคี ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดโกศานิศาสตร์ ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 3060 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านคำโพนสูง ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีตำรวจภูธรตำบลกกโพธิ์ ซ.อบจ. รอ. 3060 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136-2259 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง