ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม 25 หมู่9 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดคำน้ำจ๊าก ซ.รพช. รอ. 4083 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดหนองแข้ใหญ่ ซ.รอ. 4028 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดราษฎรอุทิศ ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดเฉลิมราช ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสินเจริญ ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ซ.รอ. 4028 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านบึงงาม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านกุดขุ่น ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
บ้านทุ่งนางโอก ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง