ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก 81 หมู่5 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก 4 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดตูมทองวนาราม ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดปิยะวาสบำรุง ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบูรพาสามัคคีธรรม ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสว่าง ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดมณีศรีมงคลธาราม ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านปลาโด ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนอนุบาลตรีภพ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนเมืองหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านฉวะ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ที่ว่าการอำเภอหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง