ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง หมู่7 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดดงสยามวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดพุทธสำราญวิริยาราม ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดสุวรรณาราม ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนเย็นสยามวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านคำพอุง ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
ลานแหล่งหินตัด ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
น้ำตกคลองไทร ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
น้ำตกผาเอียง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง