ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ หมู่8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดมาลาภิรมย์ ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดป่าเมตตาธรรม ซ.รอ. 4015 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดโพธิ์ศรี ซ.รอ. 4026 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงเรียนบ้านหนองอึ่ง-โปโล ซ.รอ. 4026 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านเชียงใหม่ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีตำรวจภูธรตำบลเชียงใหม่ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.รอ. 4015 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.รอ. 4015 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง