ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง หมู่8 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วัดศรีวิลัยมงคล ซ.2044 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างหนองดง ซ.2044 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ซ.2044 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านสองห้อง ซ.2044 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง