ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า หมู่11 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านจุมจัง ซ.อบจ. รอ. 1088 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ซ.อบจ. รอ. 1088 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง