ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี 45 หมู่10 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี 158 หมู่1 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วัดอรุณสิงห์คาราม ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าพุทธอโศการาม ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีมงคล ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีคราม ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าพรหมประทาน ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ชัยหว่าน ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนโนนไชยศรี ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนน้ำคำสมศรี ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านงิ้ว ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง