ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ 116 หมู่3 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ ถ.อำเภอโพนทอง- หมู่6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑o
วัดแสงสว่างอรุณ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดนิโคสว่าง ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดใหม่บึงทอง ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนหนองใหญ่ทับครัว ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านกุดแห่ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านโนนโพธิ์ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านบะตากา ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง