ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง หมู่4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสราญรมย์ ซ.อบจ. รอ. 3063 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศิริมงคล ซ.รอ. 4035 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีบุญเรือง ซ.รอ. 5061 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีวิลัยคณาราม ซ.รอ. 5061 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ซ.อบจ. รอ. 3063 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ซ.รอ. 4035 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา ซ.รอ. 5061 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านสว่าง ซ.รอ. 4035 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีตำรวจภูธรตำบลสว่าง ซ.รอ. 4007 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง