ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว หมู่3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโพธิ์ศรี ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดเลียบ ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าศรีโพธิ์ทอง ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระแก้ว ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง