ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโนนศิลาสิทธิราษฎร์ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านชาติ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดฟ้าหยาดศิริราษฎร์บ้านคำไฮ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าคีรวรคุณ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดศรีสุมังคลัง ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านชาติ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคำไฮ(เจริญวิทยา) ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนนางเตี้ยไศลทอง ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านคำไฮ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง