ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวล ตำบลนานวล หมู่12 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดอนม่วง ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านขยอม ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดนานวล ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าวิสนาธรรม ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดแจ้งมุจรินทร์ ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านคำพระ ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนโนนจิกหนองคู ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลนานวล ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง