ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย หมู่1 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วัดบ้านสว่าง ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโพธิ์ชัยวัฒนา ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านหนองผือ ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดหนองสมบูรณ์คำแดง ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดใหม่หนองสมบูรณ์ ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ชัย ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง