ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย หมู่6 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย หมู่2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดทุ่งรังษี ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดใหม่หนองบัวน้อย ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบัวทอง ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสิงห์ทอง ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านโพธิ์งาม ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลหนองทัพไทย ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านหัวนา ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.AH121 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดทุ่งรังษี ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 089-0738227
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง