ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระกุดน้ำใส ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสุจิตตาราม ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลกุดน้ำใส ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง