ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดท่าวารี ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบึงบ้านท่าสะอาด ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดดอนแก้ว ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าสุวรรณวารี ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดเหนือเกล้ารัตนาราม ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดคุ้มวราราม ถ.ภูมิไพรสันต์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดกลางอุดมเวทย์ ถ.ภูมิไพรสันต์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าอัมพวัน ถ.พินิจนนทราษฎร์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระโพธิ์ ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนอนุบาลกมลวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านชะโดเหลาบึงแก้ว ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง